Udostępnij na:

Debata Eksport i Innowacje 2020 – jak będzie? Wpływ rozwoju potencjału kadrowego na wzrost eksportu.

Podczas Dolnośląskich Targów Zawodów Przyszłości, Innowacji i Eksportu Dyrektor Personalno-Administracyjna Dominika Ciara wzięła udział w debacie „Eksport i Innowacje 2020 – jak będzie?”, w której reprezentowała punkt widzenia pracodawców. W debacie wzięli udział RAFAŁ JURKOWLANIEC, PRESES LSSE, MONIKA CIESIELSKA-MRÓZ, DYREKTOR WROCLAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ IZBY HANDLOWEJ AMCHAM, LILLA JAROŃ, WICEDYREKTOR DOLNOŚLASKIEGIO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY,DR INŻ. TADEUSZ LEWANDOWSKI, PRODZIEKAN POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ,JERZY POKÓJ, RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄKIEGO