Udostępnij na:

DSSE na forum zawodowym

12.02.2015 r. firma DSSE wzięła udział w I Miejskim Forum Zawodowym dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zorganizowanym przez Zespół Szkół nr. 5 w Wałbrzychu, tym samym włączając się w promowanie ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów.

W Forum wzięło udział ponad 100 gimnazjalistów, ich rodzice, nauczyciele, a także przedstawiciele firm. Firma Daicel Safety Systems Europe była reprezentowana przez Joannę Hewiak-Gawrońską – głównego specjalistę ds. personalnych oraz Agatę Kuźniewską – młodszego specjalistę ds. personalnych.

Inicjatywę poparł Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Podczas Forum uczniowie szkoły zaprezentowali zawody branży samochodowej, mechanicznej, mechatronicznej oraz logistycznej. Pracodawcy natomiast przedstawili perspektywy zatrudnienia w wymienionych zawodach.

Joanna Hewiak-Gawrońska z DSSE przedstawiła perspektywy zatrudnienia w zawodach technik mechatronik oraz technik logistyk.

Zawód mechatronika jest wszechstronny łączy w sobie bowiem zagadnienia z takich dziedzin jak: mechanika, elektronika, informatyka, automatyka, robotyka.

Dla DSSE jako pracodawcy o zautomatyzowanej produkcji kandydat do pracy o takich kwalifikacjach jest niezwykle pożądany.

Technik mechatronik może u nas znaleźć zatrudnienie w dziale utrzymania ruchu: jako technik utrzymania ruchu, a także w dziale produkcji przy obsłudze automatyczny linii produkcyjnych jako operator czy lider produkcji oraz w technicznym centrum zajmującym się rozwojem naszych produktów jako technik ds. prototypów.

DSSE jako firma produkcyjna posiada dział logistyki i planowania produkcji, który zajmuje się procesem przepływu surowców i materiałów, a także wyrobów gotowych do klienta. Technik logistyk może znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak: pracownik logistyki, magazynier, lider magazynu.