Udostępnij na:

DSSE patronuje XIX Plebiscytowi Gospodarczemu „MUFLONY 2016”.

MUFLONY to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych tego typu  Plebiscytów w województwie. Od 19 lat wyróżniane są podmioty z terenu kilku powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego i kamiennogórskiego, które mają duży wpływ na rozwój całego regionu. Doceniane są osiągnięcia biznesowe, edukacyjne, medyczne, społeczne, kulturalne, sportowe. Wspiera się tutaj głównie przedsiębiorczość, innowacyjność, odpowiedzialny biznes, a także ekologię. Nagradzani są ci, którzy wybitnie angażują się w życie społeczne regionu, inwestują, tworzą miejsca pracy, nie boją się ryzyka.

DSSE jest laureatem MUFLONA 2014 w kategorii „Fima odpowiedziałnego biznesu”. Tym razem jednak wystąpiliśmy w charakterze Partnera Wydarzenia.

Zarząd DSSE był członkiem Kapituły,  weryfikującej zgłoszenia oraz decydującej o wygranej.

Podczas uroczystej Gali w Zamku Książ, w dniu 12 maja 2017 r. wręczono laureatom statuetki i dyplomy w pięciu kategoriach.

Pan Prezes Yasushi Hiaramatsu nagradzał wraz z Prezesem Toyota Motor Manufacturing Poland wygranych w kategorii „Firma Odpowiedzialnego Biznesu”. Ponadto  Zarząd DSSE wręczył nagrody laureatom kategorii „Najlepszy Produkt”. Bezkonkurencyjny okazał się tutaj chleb, wytwarzany przez świdnicką spółkę Pasol-Paco.

Największe owacje zdobył także Yasushi Hiramatsu, który w swoim wystapieniu wskazywał na rangę przedsięwzięcia oraz jego wpływu na region. Przychylność audytorium zyskał głównie dzięki temu, że mówił w jązyku polskim. Natomiast Pani Iwona Kosik, Wiceprezes DSSE nawiązała do historii związku DSSE i Plebiscytu, do naszego wkładu w rozwój regionu (zwłaszcza w  dziedzinie CSR). Wskazała jednocześnie na konieczność  obarczania przedsiębiorców odpowiedzialnoscią za rozwój i stan życia lokalnych społeczności.

Życzymy zatem powodzenia wszystkim laureatom i nominowanym w realizacji wszystkich planów biznesowych i społecznych.