Udostępnij na:

Globalne spotkanie IT Grupy Daicel

W dniach 22-24 czerwca 2016, w siedzibie głównej Daicel Corporation w Osace, odbyło się Pierwsze Globalne Spotkanie IT.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele działów IT ze wszystkich oddziałów Grupy Daicel.

Głównym celem spotkania była wymiana zdań i opinii odnośnie sytuacji IT w każdym z oddziałów oraz dyskusja na temat projektów rozwojowych. Spotkanie było również doskonałą okazją do osobistego poznania pracowników, a co za tym idzie do nawiązania współpracy łączącej wszystkie zakłady. Potwierdziło również przekonanie, że dzięki współpracy można osiągnąć lepsze rezulaty a co za tym idzie - sukces. Każdy z uczestników posiada unikalne doświadczenia oraz umiejętności, które połączone pozwolą lepiej zutylizować globalne zasoby, przyczynić się do rozwoju systemów IT, jak również wspierać procesy biznesowe.

Była to także okazja nie tylko do omówienia kwestii biznesowych, ale także zobaczenia Japonii.