Udostępnij na:

Konkurs na najsmaczniejsze ciasto

Zachęcamy wszystkich pracowników DSSE do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze ciasto świąteczne.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs na najlepsze ciasto”

 

 

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest firma DSSE.

 

II. Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego ciasta świątecznego upieczonego przez pracownika DSSE.

 

III. Założenia konkursu:

 

  1. Konkurs jest jednoetapowy.
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie własnoręcznie wypieku/ciasta przez pracownika DSSE.
  3. Ciasta powinny zostać dostarczone wraz z informacją, kto jest wykonawcą.
  4. Ciasta należy dostarczyć w dniu 21.12.2016 do godziny 10:00 do działu HR/GA.
  5. Każdy uczestnik może zgłosić jedno ciasto konkursowe.

 

IV. Kryteria konkursu:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a) estetyka wykonania

b) smak

 

V. Postanowienia końcowe:

 

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest tylko do pracowników DSSE, którzy:

a) zapoznali się z Regulaminem Konkursu

b) w terminie określonym przez Regulamin dostarczyły ciasto

 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu :

 

1. Przewidziano 3 nagrody główne dla wykonawców najlepszegych ciast.

2. Prace oceniać będzie Pan Prezes Yasushi Hiramatsu, Wiceprezes Iwona Kosik, Dyrektor Generalny Mirosław Janiszewski.

3. Decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21.12.2016 o godzinie 12:00 na spotkaniu z pracownikami.