Udostępnij na:

Nowy rok budżetowy - nowe cele

Zgodnie z Polityką DSSE Zarząd udziela wszystkim pracownikom wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania firmy. W związku z tym na początku każdego rok budżetowego tj. pierwszego kwietnia Zarząd ogłasza wszystkim pracownikom cele biznesowe firmy, które następnie kaskadowane są zgodnie z metodologią zarządzania przez cele niższym szczeblom struktury organizacyjnej tak, aby ostatecznie każdy pracownik był jasno poinformowany o celach indywidualnych/ zespołowych.

Wyznaczanie celów biznesowych połączone jest z japońską tradycją malowania oka Darumie, która na tę okoliczność przybywa do nas z kraju kwitnącej wiśni. Daruma to lalka szczęścia, która symbolizuje przezwyciężanie życiowych niepowodzeń.

Jeśli chcemy, aby spełnił się cel firmy DSSE wyznaczony na najbliższy rok  - myśląc o nim malujemy lalce jedno oko (lewe). Namalowane oko  lalki pozostaje otwarte i skupione na wyznaczonym celu i dopiero gdy cel zostanie osiągnięty, domalowujemy lalce drugie oko.

Liczymy, że w przyszłym roku Daruma odzyska wzrok, dzięki osiągnięciu wyznaczonych na 2014 rok celów przez DSSE.