Udostępnij na:

Ochrona zdrowia

Badania statystyczne przeprowadzone przez Polską Radę Resuscytacji wskazały rosnącą ilość zgonów w Europie z powodu nagłego zatrzymania krążenia i jest to ok. 700 tys. przypadków rocznie. W związku z tym firma DSSE w celu ochrony zdrowia i życia pracowników postanowiła zakupić automatyczny defibrylator AED i umieścić go w miejscu ogólnodostępnym, tj. na stołówce. Dodatkowo zostało przeprowadzone szkolenie z jego obsługi, osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a celem jest przeszkolenie wszystkich pracowników DSSE. Firma zakomunikowała firmom wałbrzyskiej Podstrefy w Żarowie o udostępnieniu urządzenia, jeżeli wystąpi potrzeba jego użycia. Defibrylator może być użyty przez każdą z firm w podstrefie w ciągu 2 minut, pogotowie dociera średnio na strefę najszybciej w ciągu 8 minut. Jeżeli u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia defibrylacja nie została wykonana w ciągu 10 minut jej szanse przeżycia są oceniane na mniej niż 2%.