Udostępnij na:

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej „

W 2014 r. nasza firma uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej ”, w związku z czym została poddana kompleksowej ocenie przez inspektorów pracy. Celem corocznego konkursu jest promowanie pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o godne i bezpieczne warunki pracy, ogranicza zagrożenia zawodowe, wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem i angażuje się w profilaktykę dobrych praktyk. W 2014 r. do ogólnopolskiego szczebla konkursu zgłoszono 37 pracodawców z całego kraju, a nagrody zostały przyznane 10 pracodawcom. Tym razem dostaliśmy tylko Dyplom za udział, ale wierzymy, że w kolejnych edycjach zdobędziemy uznanie kapituły i znajdziemy się w zaszczytnej grupie nagrodzonych pracodawców. Niemniej jednak pozostaje faktem, że prowadząc naszą działalność, niezmiennie dostrzegamy w pracowniku przede wszystkim człowieka i za istotną wartość uznajemy jego bezpieczeństwo.