Udostępnij na:

Szczęśliwego 2018 Roku od Misao Fudaba, Prezesa DC

Wszystkim pracownikom Grupy Daicel życzę szczęśliwego Nowego Roku!

Chcę podziękować wszystkim tym, którzy musieli pracować w noc sylwestrową i pierwsze dni nowego roku.

Tych z Państwa, którzy są w Japonii, chciałem także zapytać, czy widzieli Państwo naszą nową reklamę telewizyjną Daicel, która była emitowana na antenie podczas przerwy noworocznej? Ten 15-sekundowy spot reklamowy przygotowaliśmy z myślą o podniesieniu powszechnej świadomości o firmie Daicel.

Jest to pierwszy krok wśród naszych rozmaitych inicjatyw w celu zwiększenia stopnia

rozpoznawalności nazwy naszej firmy oraz naszej działalności biznesowej. Podniesienie świadomości na temat Grupy Daicel powinno również służyć dalszemu polepszaniu wizerunku naszej firmy w oczach konsumentów.

Zawsze powtarzam, że: „U podstaw Daicel leżą bezpieczeństwo i jakość, a także zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi”, ale teraz słowa te nabierają jeszcze większego znaczenia.

Ponadto, na politykę jakości Daicel Group składa się także koncepcja „zapewnienia klientom poczucia pewności”. Koncepcja „poczucia pewności” w odniesieniu do naszych produktów jest oczywiście sprawą wysoce subiektywną i nie jest rzeczą łatwą to poczucie u klienta zapewnić, jednak podejmujemy wiele inicjatyw, aby skoncentrować na tym celu nasze zasoby ludzkie, zasoby materialne, kapitał oraz inne elementy, a dodatkowo, jak sądzę, jednym z możliwych narzędzi zapewnienia klientom „poczucia pewności” jest zwielokrotnienie zaufania i wiarygodności wobec zwyczajów Daicel Group w odniesieniu do społeczeństwa oraz naszej   kultury korporacyjnej.

Poza prowadzoną przez nas działalnością promocyjną w postaci wspomnianych przeze mnie wcześniej reklam telewizyjnych, Grupa Daicel postrzegana jest również przez pryzmat czegoś ważniejszego, a mianowicie poprzez pracę i postępowanie wszystkich naszych pracowników w poszczególnych jednostkach operacyjnych, których obecnie nasza firma posiada ponad 10.000 w 14 krajach na świecie, i którzy wystawiają świadectwo Grupie Daicel odbierane oczami i odczuciem społeczeństwa.

Co możemy zrobić, aby osiągnąć ten cel? Nie musimy robić niczego specjalnego. Myślę, że wystarczy, abyśmy nadal wykonywali swoją pracę z oddaniem i w oparciu o Regulamin Pracowniczy Grupy Daicel oraz o dziewięć konkretnych artykułów Kodeksu Postępowania.

Proszę, aby przy tej okazji, wszyscy Państwo ponownie zapoznali się z Kodeksem Postępowania obowiązującym w firmie, w której Państwo pracują, lub też systematycznie do niego zaglądali. Byłbym zobowiązany za to, aby podjęli Państwo wysiłek ponownego przyjrzenia się naszemu

Kodeksowi Postępowania, ze świadomością zmieniających się czasów, w jakich przyszło nam wszystkim żyć.

Na koniec, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia Szczęśliwego Nowego Roku i jednocześnie wyrazić moje szczere pragnienie, żeby rok 2018 był rokiem wielkich osiągnięć dla wszystkich Państwa, dla Grupy Daicel i dla naszych partnerów biznesowych.

Misao Fudaba

Prezes i Dyrektor Generalny
Daicel Corporation