Udostępnij na:

VI globalne spotkanie HR

W dniach 20-22 września 2016 odbyło się 6. Globalne Spotkanie HR. Tym razem gospodarzem był Daicel Safety Systems Europe (DSSE). Regularne spotkania odbywają się nieprzerwanie od 2014 roku i mają na celu „Zapewnienie oraz rozwój kluczowych zasobów ludzkich” jak również implementację zadań wynikających z planu średnioterminowego 3D-II Grupy MSD.

Tym razem dyskutowano na temat obecnych i przyszłych kierunków kluczowych funkcji z obszaru działań HR jak: system oceny pracowniczej, rekrutacja i selekcja, szkolenia.

Udało się także zorganizować uczestnikom zwiedzanie Wrocławia, Zamku Książ oraz degustacje potraw tradycyjnej polskiej kuchnii - oczywiście pierogi zrobiły najwiekszą ”karierę”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia fabryki DSSE, poznania procesów oraz aktywnego uczesnictwa w warsztacie na temat różnic kulturowyc, gdzie wzajemne zrozumienie i akceptacja elementów różnych kultur stanowią podstawę efektywnego procesu komunikacji.

 

„Proaktywny HR” to motto, które będzie dla nas wyznacznikiem przyszłych działań i inicjatyw, jak również siłą napędową do ciągłego umacniania współpracy pomiędzy oddziałami Grupy MSD.