Udostępnij na:

Wizyta Pana Misao Fudaba - Prezesa, Dyrektora Generalny Daicel Corporation.

W dniu 27 czerwca odwiedził naszą firmę Pan Fudaba. Wizyta miała na celu przypomnienie zasad etyki biznesu oraz polityki compliance - zgodności działań z obowiązującym prawem i zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności.

Podczas spotkania Pan Fudaba przytoczył również trzy historie z morałem. Opowieść o pchłach mówiła o tym, że ograniczenia źle wpływają na wyniki i własny rozwój.

Historia o żabach przypominała, że należy pamiętać o wysokiej samo-świadomości w reakcji na zmiany.

Zaginiony klucz opisywał syndrom unikania ryzyka. Zdarza sie,ze wykonujemy pracę tylko w „zasięgu swego wzroku” bez podejmowania ryzyka, a koncentrując się tylko na własnym obszarze odpowiedzialności często nie zauważamy szerszej perspektywy.

Te historie miały uzmysłowić zespołowi DSSE jak ważną rolę odgywają w organizacji - uniwersalne wartości oraz podkreslić wagę etyki biznesu, ponieważ zwiększa ona zaufania społeczeństwa do przedsiębiorstw.