Udostępnij na:

Kolejna edycja Lean Day 2019 -jako przykład modelowej współpracy Politechniki Wrocławskiej i DSSE

LeanDAY to jedna z największych eventów związanych z Lean Manufacturing na Politechnice Wrocławskiej, która odbywa się w semestrze letnim.

Podczas tego wydarzenia studenci mają kontakt z wieloma firmami produkcyjnymi, w tym z Daicel Safety Systems Europe.

Celem wydarzenia jest promocja wiedzy wśród społeczności akademickiej o najbardziej efektywnych procesach w organizacji, zarządzaniu i optymalizacji.

Po raz czwarty DSSE otrzymało zaproszenie od Koła Naukowego „Kaizen” Politechniki Wrocławskiej na prowadzenie warsztatów Kaizen.

 DSSE od lat wpiera i angażuje się we współpracę z uczelniami wyższymi oraz szkołami średnimi.

Organizuje wizyty studyjne, praktyki i staże oraz wspiera merytorycznie i finansowo inicjatywy, z których bezpośrednio czerpią studenci i uczniowie.

 „Młodzież najlepiej uczy się w praktyce i poprzez obserwacje. Otwarte drzwi naszej firmy są właśnie po to, żeby przybliżać przyszłe środowisko pracy, pokazać zaplecze maszynowe i innowacje, jakie wdrażamy. Nasi specjaliści i inżynierowie chętnie dzielą się wiedzą, doświadczeniem zwłaszcza podczas takich wydarzeń jak LeanDay” – komentuje Atsushi Hatomoto Prezes DSSE.