Udostępnij na:

Daicel patronem konkursu Talenty dla firm!

 

Daicel już po raz trzeci wsparł młode talenty w rozwoju kompetencji technicznych oraz społecznych będąc patronem konkursu technicznego Talenty dla firm.  27 września 2023 r. odbyła się bowiem III edycja tego konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy oraz Izbę Gospodarczą Kraju Kralovo-Hradeckiego. Wydarzenie to miało szczególną misję - zainteresowanie młodzieży dziedzinami technicznymi oraz promowanie wyboru ścieżki edukacyjnej w kierunkach technicznych.
W konkursie uczestniczyły  zespoły składające się z trzech uczniów szkół podstawowych, trzech uczniów szkół średnich, przedstawiciela firmy (jako nadzór techniczny) oraz pedagoga. Drużyny miały niecałe 2,5 godziny na zbudowanie miniatury modelu linii przemysłowej, a ich prace były ocenione przez komisję na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Ocenie podlegał produkt końcowy, czas wykonania zadania oraz jakość, precyzja, a także  praca zespołowa. Nasza firma była patronem drużyny składającej się z uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 ze  Świdnicy oraz Technikum Mechatronicznego z Zespołu Szkół Mechanicznych ze Świdnicy, która ostatecznie zajęła 4 miejsce.

Dzięki takim inicjatywom, jak konkurs "Talenty dla firm", młodzież ma szansę nie tylko poszerzać swoje kompetencje techniczne, ale również osobiste i społeczne takie jak: współpraca w zespole, komunikacja,  rozwiązywanie problemów, organizacja pracy.

Daicel z dumą kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwijanie potencjału młodych talentów, widząc w nich przyszłe kadry dla przemysłu.