Udostępnij na:

Dzień Praw Człowieka w DSSE

10 grudnia w DSSE obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka.

Tegoroczny temat nawiązuje do „Równości” i Artykułu 1 UDHR – „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w poszanowaniu swojej godności i praw”.
U podstaw praw człowieka leżą zasady równości i niedyskryminacji. Równość jest zgodna z Agendą 2030 i podejściem ONZ. Obejmuje znalezienie rozwiązań dla głęboko zakorzenionych form dyskryminacji, które dotknęły kobiety i dziewczęta, ludy tubylcze, osoby pochodzenia afrykańskiego, osoby LGBT, migrantów i osoby niepełnosprawne itp.
https://www.un.org/en/observances/human-rights-day

Tego dnia promowaliśmy działania Grupy Daicel w zakresie praw człowieka:

https://www.daicel.com/en/sustainability/social/human-rights.html 

http://www.daicelsse.com/polityka-praw-czlowieka-grupy-daicel,c394 

W tym dniu na znak solidarności i walki z dyskryminacją nasi pracownicy zostali poproszeni o założenie czegoś różowego: koszulki, skarpetek, maski, rękawiczek, szalika, spodni itp.
Wielu naszych pracowników miało jakiś drobny znak przyłączenia się do tej akcji, Daicel stał się różowy na jeden dzień.