Udostępnij na:

GLOBAL PRODUCTION MEETING w DSSE!

W dniach 7-8 czerwca w DSSE odbyło się trzecie Globalne Spotkanie Produkcyjne (GPM).  Fabrykę DSSE odwiedziło 20 osób z całego świata. Byli to managerowie i inżynierowie z Japonii, Korei, Tajlandii, Chin i Stanów Zjednoczonych, czyli wszystkich tych krajów, w których Korporacja Daicel ma swoje oddziały. Wydarzenie to odbywa się regularnie i za każdym razem w innej fabryce. Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń i globalne rozwiazywanie problemów produkcyjnych w oparciu o doświadczenia inżynierów z różnych fabryk i linii produkcyjnych. Ponadto podczas spotkania omawiane są dalsze kierunki rozwoju, innowacyjne rozwiązania techniczne pod planowaną produkcję na kolejne lata. Jest tutaj także miejsce na wypracowanie wspólnej komunikacji i rozwój nie tylko technicznych aspektów, ale współpracy i relacji, które ostatecznie wpływają na wzrost efektywności każdego procesu.

„Jak zawsze spotkanie było czasem intensywnej i skondensowanej pracy. Jest dużym wyzwaniem podejmowanie się tak szerokiej problematyki, zwłaszcza, że dotyczy to praktycznie ludzi z całego świata. To różne kraje, różne problemy i różne środowiska. Za każdym razem jednak obserwuję, że po spotkaniach pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań, a poziom kooperacji zauważalnie wzrasta” – tymi słowami komentuje wydarzenie Dyrektor Generalny DSSE.

W imieniu Zarządu i całej załogi DSSE bardzo dziękujemy za aktywność i współpracę przedstawicielom MSD  Hidenobu Kurokawa (Quality Assurance Management), Takayuki Matsumoto (Global Operation Management), Yasuto Taki (TDRC), Hidekazu Kanatani (TDRC), Takuro Kuwata (Quality Assurance Management) oraz  przedstawicielom oddziałów z Japonii (DSS),  USA (DSSA KY, DSSA AZ), Chin (DSSC), Tajlandii ( DSST) oraz Korei (DSSK).

Do zobaczenia jeszcze w tym roku!