Udostępnij na:

Plan "3D-II" - Rozwijać nowe wartości

 

Misja Ratujemy życie
Wizja Zrównoważony wzrost 3P Product, Process, People

Product - Produkt

Oznacza utrzymanie zasobów z perspektywy ich wyczerpywania w przyszłości. Istnieje kompromis między szybkim wzrostem dzisiaj, a wzrostem w przyszłości; szybki wzrost dzisiaj może wyczerpać adresowalny rynek i uniemożliwić utrzymanie produktu przez dłuższy czas.

Process - Proces

Oznacza świadome i proaktywne stosowanie metod, które nie szkodzą ludziom, planecie ani zyskom, a jednocześnie pozostawiają pozytywny wpływ. Procesy wykorzystywane do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju muszą być niezawodne, powtarzalne i mierzalne; Wyniki muszą być możliwe do potwierdzenia i przejrzyste.

People - Ludzie

Zrównoważony System Zarządzania sprzyja przyjaznemu środowisku pracy i pozytywnemu podejściu ludzkiemu i społecznemu, z uwzględnieniem indywidualnego wkładu pracownika.

Cele
  • BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO -Wzmocnienie działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu osiągnięcia zerowej liczby wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz incydentów z zakresu ochrony środowiska.
  • ROZWÓJ I INNOWACJE - Pozyskanie klientów biznesowych oferując pełen zakres rozwoju produktów, globalny zasięg  oraz wzmocnienie współpracy z partnerami biznesowymi.
  • JAKOŚĆ - Osiągać satysfakcję klienta poprzez zapewnienie produktów najwyższej jakości na wszystkich etapach procesu począwszy od wysokiej jaści części.
  • LUDZIE - Rozwijanie potencjału pracowników i motywowanie ich do osiągania celów DSSE. Budowa kultury organizacyjnej zorientowanej na ludzi i wspierającej realizację strategii.
  • RENTOWNOŚĆ - Maksymalizacja zysku dzięki zwiększeniu przchodów i kontrli kosztów przy zachowaniu konkurencyjnych cen.