Udostępnij na:

Polityka Jakości DSSE

Jakość jest naszym priorytetem.

Daicel Safety System Europe angażuje się w ciągłe doskonalenie, utrzymanie skutecznego systemu zarządzania jakością i spełnianie potrzeb Klientów. Zależy nam na dostarczaniu produktów wysokiej jakości. Utrzymujemy system zarządzania jakością, który spełnia oczekiwania Klientów.

Aby osiągnąć te cele, podejmujemy następujące działania:

Identyfikujemy i dokumentujemy procesy w naszej organizacji aby były zgodne z odpowiednimi przepisami prawnymi, wymaganiami Klientów.

W ramach systemu zarządzania jakością definiujemy regulacje wewnętrzne, standardy pracy, opisy ról i inną odpowiednią dokumentację.

Dostarczamy inflatory wysokiej jakości, spełniające wymagania prawne oraz naszych Klientów. Wysoki poziom jakości produktów osiągamy poprzez skuteczny system zarządzania jakością na wszystkich etapach procesu począwszy od wysokiej jakości części.

Zapewniamy niezbędne zasoby i informacje wspierające działanie systemu zarządzania jakością. Monitorujemy skuteczności systemu zarządzania jakością poprzez audyty, opinie Pracowników, oceny Dostawców i komunikację z Klientami.

Podejmujemy działania naprawcze i doskonalące na wszystkich poziomach organizacji. Ciągłe doskonalenie w systemie zarządzania jakością jest niezbędne do osiągania naszych celów.

Każdy Pracownik DSSE rozumie politykę oraz swoją rolę w systemie zarządzania jakością i wykonuje pracę w sposób spełniający wymagania tego systemu.

Zobowiązujemy wszystkich naszych pracowników do angażowania się na rzecz powyższych działań i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wystarczające zasoby.

W imieniu Zarządu DSSE Prezes Teppei Hanano