Udostępnij na:

Polityka postępowania

My, Grupa Daicel, opracowaliśmy poniższą Politykę Postępowania celem realizacji podstaw naszej Filozofii. Każdy członek Grupy Daicel powinien w pełni rozumieć i dobrowolnie uznawać Politykę Postępowania oraz realizować jej założenia w swoje codziennej pracy:

 

  1. Będziemy nie tylko stosować się do regulacji prawnych, ale również działać zgodnie ze najwyższymi standardami etycznymi.
  2. Będziemy przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa jako odpowiedzialni obywatele korporacji.
  3. Będziemy oferować bezpieczne produkty i usługi, których wysoka jakość zadowoli naszych klientów i pozwoli zyskać ich zaufanie.
  4. Będziemy przyczyniać się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez respektowanie międzynarodowych zasad, jak również regulacji prawnych każdego z państw oraz szanować lokalną kulturę i obyczajowość.
  5. Będziemy chętnie i uczciwie przekazywać wiarygodne informacje o korporacji.
  6. Będziemy prowadzić działalność biznesową zgodnie z podstawowymi założeniami uczciwej i wolnej konkurencji.
  7. Będziemy pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne oraz gwarantować bezpieczeństwo.
  8. Będziemy prawidłowo zarządzać własnością oraz informacją korporacji.
  9. Będziemy szanować różnorodność, osobowość i indywiduaizm każdego z członków Grupy Daicel oraz utrzymywać bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, wolne od dyskryminacji i molestowania.