Udostępnij na:

Polyplastics własnością Daicel!

Przejeliśmy udziały w naszej skonsolidowanej spółce zależnej Polyplastics, należącej wcześniej do Celanese Corporation (55% Daicel i 45% Celanese).

Firma Polyplastics powstała w 1964 roku jako spółka joint venture z Celanese i otworzyła nowy rynek tworzyw sztucznych, które zastępują metale. Dostarczając materiały do ​​samochodów, sprzętu elektrycznego, maszyn precyzyjnych i tym podobnych, stała się dziś ważną firmą, która stanowi ponad 30% naszej skonsolidowanej sprzedaży.

Na przykład Polyplastics ma największy na świecie udział w rynku poliacetalu (POM). Te tworzywa możemy zobaczyć w większości powlekanych elementów wnętrza samochodu.

W ostatnich latach nasze konkurencyjne relacje z inną firmą macierzystą, Celanese, zintensyfikowały się pod wieloma względami i doprowadziły do ​​ograniczeń biznesowych, braku szybkości w podejmowaniu decyzji, co skutkowało utratą wielu możliwości. Dzięki nabyciu wszystkich udziałów możemy teraz podejmować jednolite decyzje zarządcze i szybciej rozwijać naszą działalność w szerokim zakresie.

Przekształcenie w pełni zależną spółkę oznacza, że ​​przeszliśmy z oryginalnego Daicel OP-I do nowego Daicela OP-II, zgodnie z naszą niedawno ogłoszoną długoterminową wizją „DAICEL VISION 4.0” i naszą nową strategią „Accelerate 2025”. Przejęcie Polyplastics było zatem koniecznym działaniem, aby zrealizować nasze nowe plany średnio- i długoterminowe. Można powiedzieć, że zrobiliśmy duży krok w kierunku realizacji planów.

Powołując Daicel Miraizu sp. z o.o.  podjęliśmy wspólne przedsięwzięcia i działania  w kierunku dalszego postępu:

1. Przyszłe zarządzanie

W kwietniu tego roku, mając na celu przekształcenie się w firmę dostarczającą wartości, Grupa Daicel zniosła swój tradycyjny system firmowy i przyjęła system jednostek biznesowych (BU).

OP-III naszej średniookresowej strategii przewiduje również, że Spółka przekształci się w formę zbliżoną do holdingu. Podobnie jak w przypadku jednostek biznesowych, każda jednostka operacyjna ma być niezależna i samosterująca. Biorąc to pod uwagę, bardzo wysoko oceniamy niezależność i inicjatywę poszczególnych jednostek i delegujemy im znaczące uprawnienia, aby mogły sprawnie i elastycznie zarządzać.

Dzięki ogromnej sile marki Polyplastics opracowuje globalną strategię opartą na idei „Polyplastics Way”. Będziemy nadal szanować jego oryginalność. Z drugiej strony chcemy, aby upewniali się, że to, co będzie bardziej efektywne, będzie współdzielone w całej Grupie Daicel. Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej podkreśli naszą wyjątkowość.

Dotyczy to również odpowiednich BU. Wierzę, że ważne jest, aby dalej rozwijać nasze mocne strony, jednocześnie otrzymując wsparcie Grupy w zakresie naszych słabych stron, aby wspólnie się rozwijać.

2. Wpływ przejęcia spółki

  1.        Wszystkie zyski, które zostały wyłączone jako udział Celanese, będą należeć do grupy Daicel, co doprowadzi do wzrostu dochodu netto przypisanego Spółce (akcjonariusze) i poprawy zwrotu z kapitału (ROE-wskaźnik rentowności kapitału własnego). Chociaż wskaźnik kapitału własnego spadnie, a wskaźnik zadłużenia odsetkowego tymczasowo wzrośnie, możemy sobie poradzić z taką sytuacją, aby nie miała ona żadnego istotnego wpływu na stabilność finansową w zakresie utrzymania naszych zdolności finansowania.
  2.        Możemy założyć nowe oddziały i mieć więcej jednostek biznesowych na obszarach (rynki USA i Europy), aby rozszerzyć naszą działalność.
  3.        Możemy przyspieszyć ważne decyzje zarządcze, takie jak rozbudowa / budowa nowych oddziałów, restrukturyzacja biznesu oraz fuzje i przejęcia.
  4.        Możemy realizować strategie finansowe grupy, których celem jest maksymalizacja efektywności aktywów i optymalizacja struktury kapitału.
  5.         Naszym celem jest maksymalizacja oczekiwanych efektów synergicznych z Grupą Daicel.

3. Nasze oczekiwania

  1.        Przy zacieśnianiu współpracy w dziedzinie tworzyw sztucznych, która ma najwyższy wskaźnik sprzedaży w Grupie Daicel, spodziewana jest ekspansja sprzedaży poprzez wspólne linie produktów i poszerzanie możliwości projektowania.
  2.        Możemy podnieść efektywność poprzez integrację funkcji korporacyjnych, konsolidację funkcji biurowych i współpracę w działaniach sprzedażowych w każdej jednostce biznesowej. Ponadto oczekuje się poprawy produktywności ludzi poprzez koordynację funkcji inżynieryjnych i utrzymania ruchu, bardziej równomierne rozłożenie obciążenia pracą poprzez                    standaryzację procedury rekrutacji i aktywną wymianę personelu oraz dzielenie się wiedzą.
  3.        Przyspieszenie tworzenia nowych funkcji biznesowych

Obszary zainteresowania Polyplastics są spójne z obszarami innych jednostek biznesowych, co może przyspieszyć tworzenie nowych biznesów we współpracy z Grupą i zwiększyć wartość dostarczanych przez nas rozwiązań.

Wierzę, że to działanie, stanie się ważnym krokiem w kierunku realizacji naszych nowych planów średnioterminowych i długoterminowych oraz przyniesie nam więcej niż oczekiwano rezultatów poprzez aktywne wzajemne „ingerencję”.

 

Yoshimi Ogawa

Prezes i CEO