Udostępnij na:

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim pracownikom Grupy Daicel życzę szczęśliwego Nowego Roku!

Ponadto, chciałbym podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy w noc sylwestrową i pierwsze dni nowego roku wykonywali obowiązki służbowe w poszczególnych działach.

Już w roku 2019 nasza firma obchodzić będzie stulecie swojego istnienia. Mówię o tym już po raz kolejny, ale chciałbym, abyśmy wszyscy uczcili nie tylko ten dzień, w którym wypada rocznica stulecia naszej firmy, ale także w roku go poprzedzającym i po nim następującym, wspólnie zastanowili się nad tym, jak powinna wyglądać przyszłość naszej firmy w perspektywie kolejnego stulecia.

W tym roku wchodzimy w ostatni rok realizowanego począwszy od 2017 roku trzyletniego Planu Średniookresowego „3D-III”. Trudno nam będzie osiągnąć nasze cele liczbowe, ale jesteśmy już na ostatniej prostej, więc wszyscy się postarajmy.

Ponadto, jest to także czas, w którym należy zastanowić się nad następnym planem

długookresowym, jako pierwszym krokiem do rozpoczęcia następnego stulecia. Faktycznie

uruchomiony został „Projekt Planu Długookresowej Wizji 2030 Grupy Daicel”, ale nie oznacza to jednak, że teoria przełoży się od razu na praktykę.

W minionym roku stworzyliśmy program telewizyjny „Lalki celulozowe wracają z USA do domu. Wyzwanie polegające na wytwarzaniu produktów metodą japońską okresu Meiji”. (Youtube:https://youtu.be/MBZ3H2SyT2I )

Opowiadamy w nim o początkach produkcji naszej firmy, łączących nas z teraźniejszością, począwszy od zaprezentowania idei, jaka przyświecała powołaniu do życia biznesu celulozowego, z którego nasza firma się wywodzi. Opisana jest przede wszystkim historia pierwszego prezesa, pana Mokichi Morita, ale wiadomo z całą pewnością, że w rzeczywistości nasza firma zawdzięcza swój obecny rozwój także wielu innym przodkom o niewyczerpywalnych pokładach pasji.

Daicel nie jest firmą, która działa siłą pojedynczego człowieka. I chyba właśnie dlatego takie

pasjonujące jest wspólne tworzenie, a nie po prostu praca na zasadzie „bo szef tak powiedział”.

Uważam, że wizja na kolejnych 10 lat powstanie dlatego, że stworzyliśmy dogodne warunki do swobodnego wypowiadania swoich poglądów przez współpracujących z nami kolegów, a nie tylko przez zarząd oraz liderów poszczególnych działów.

W rozważaniach nad budżetem czy planach średniookresowych wiele mówi się o liczbach, jednak dyskusja nad kolejną dekadą czy stuleciem firmy, to już świat, którego w liczbach wyrazić się nie da, ani też nie da się go stworzyć rękoma jednego człowieka. Należy podjąć próbę stworzenia własnego obrazu tego, czego chce się dokonać, nakładając na niego kolejno warstwy przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Choć różnimy się od siebie nawzajem, to uważam, że dzięki takiemu zderzaniu ze sobą rozmaitych poglądów, uda nam się po raz pierwszy stworzyć coś, co będzie współodczuwane przez wiele osób, a nie tylko subiektywne dla poszczególnej jednostki.

Postarajmy się w taki sposób stworzyć „opowieść” wypełnioną przemyśleniami nas wszystkich.

Misao Fudaba

Prezes i Dyrektor Generalny

Daicel Corporation