Udostępnij na:

To czas, w którym powinniśmy się wspierać!

Ostatnie miesiące w szczególny i niebywały dotąd sposób doświadczają nas o nowe przeżycia
i emocje
. Firmy z branży automotive, w tym Daicel Safety Systems Europe (DSSE), są w grupie przedsiębiorstw najbardziej narażonych na skutki biznesowe wynikające z trwającej pandemii. Sytuacja wymusza więc podejmowanie niekomfortowych decyzji i działań po to, aby przetrzymać kryzys i zastój ekonomiczny, które dzisiaj nie są tylko prognozą, ale faktem.

W DSSE od początku pandemii podjęliśmy szereg działań skutecznie zabezpieczających pracowników przed potencjalnym zarażaniem. Maksymalnie zaostrzyliśmy wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i higieny pracy, każdego doposażyliśmy w dodatkowe środki ochrony osobistej oraz środki sanitarne i dezynfekujące.

Podejmowane decyzje biznesowe pozwoliły nam utrzymać ciągłość produkcji do końca kwietnia br. Ograniczenia produkcyjne klientów i poddostawców ostatecznie spowodowały, że od maja wprowadziliśmy w DSSE miesięczny przestój i zmiany organizacyjne ze skróconym wymiarem czasu pracy.

Widoczne są już jednak symptomy powolnego rozruchu i powrotu do normalności. W najbliższych miesiącach powinny stopniowo ruszać poszczególne linie. Planujemy także uruchomienie nowej linii montażowej, która płynie do nas z Japonii. Pod koniec czerwca będzie mogła być już w pełni mocy i gotowa do produkcji nowych typów inflatorów (napełniaczy do poduszek powietrznych).

„Koronwirus potęguje niepewność co do przyszłości. Dotyczy to każdej firmy. Dla nas także jest to czas ogromnej mobilizacji zarówno w odniesieniu do zabezpieczenia biznesu, jak i naszych pracowników. Jedno jest teraz pewne – wszyscy powinniśmy się wspierać, być bardziej wyrozumiali i cierpliwi” – komentuje sytuację prezes Atsushi Hatomoto.

W tym przypadku – to wspomniane wsparcie - dotyczy szerszego zasięgu niż tylko obszaru samej firmy. Należy wspomnieć, że zaprosiliśmy pracowników do akcji indywidualnego wsparcia walki z koronawirusem poprzez dobrowolne wpłaty za pośrednictwem „siepomaga.pl”.

Ponadto od początku pandemii kontaktowaliśmy się ze szpitalami i sprawdzaliśmy możliwości udzielenia wsparcia. W początkowym okresie najbardziej pożądane były przyłbice. Nasi inżynierowie z działu Technical Centre wykorzystali drukarkę 3D i wyprodukowali potrzebne mocowania do przyłbic. Ostatecznie przekazaliśmy je do szpitali w: Świdnicy i Wałbrzychu. 

Zbadaliśmy także faktyczne potrzeby i deficyty lokalnych instytucji. W rezultacie 300 maseczek wielokrotnego użytku, 10 przyłbic, 10 bezdotykowych termometrów, 50 l płynów do dezynfekcji rąk przekazaliśmy Panu Leszkowi Michalakowi, Burmistrzowi Miasta Żarów. Za pośrednictwem urzędu ww. artykuły trafiły do użytku: Bajkowego Przedszkola w Żarowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Nasza korporacja – Daicel Corporation - podejmuje także działania na skalę na skalę globalną, ponieważ trwają nieustannie prace i udoskonalenia dotyczące technologii medycznej, opartej na pirotechnice pod nazwą produktu „ActranzaTM lab”. W dużym uproszczeniu opracowany produkt jest zdolny do wstrzykiwania roztworu leku przez końcówkę bezigłowego wtryskiwacza. W celu dostarczenia leku do organizmu wykorzystuje wytworzoną przez pirotechnikę energię spalania. W miarę, jak społeczność medyczna nadal działa na rzecz opracowania szczepionki na koronawirusa, zastosowanie ActranzaTM lab. w szczepionkach prawdopodobnie mogłoby poprawić skuteczność szczepionki i znacznie przyczynić się do eliminacji tej i innych chorób zakaźnych. Dodatkowo korporacja udostępnia laboratorium Actranza. do prac skupionych na opracowaniu szczepionki.

” Życzę sobie, aby nasza firma zajmowała się tworzeniem wartości, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju społeczeństwa, wspierania bezpieczeństwa i spokoju ludzi na całym świecie” – taką wizję działań naszej korporacji przedstawia Yoshimi Ogawa, Prezydent i CEO Daicel Corporation.

Niech ta piękna idea towarzyszy nam w codziennych działaniach i dążeniach. Liczymy na to, że ten trudny czas szybko minie, a skutki jakie wywoła zostaną jeszcze szybciej odpracowane. Życzymy wszystkim zdrowia, zrozumienia i wytrwałości.