Udostępnij na:

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

 

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska są naszym priorytetem.

 

” Daicel przyczynia się do wzrostu i rozwoju społeczeństwa, angażując się w "Monozukuri” – tworzenie  nowej wartości we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, które jest przyjazne dla ludzi i środowiska ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, jakość i zgodność z wymaganiami.

CSR Report 2015 Daicel Group - Misao Fudaba President i CEO, Daicel Corporation”

 

DSSE jako jedno z centrów produkcyjnych Grupy Daicel Corporation bierze aktywny udział w realizacji zamierzeń koncernowych i podejmuje kroki, aby zapewnić ciągłą poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa procesów oraz produktów, jak również bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Aby to osiągnąć zobowiązujemy się do:

  • systemowego zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy oraz ochroną środowiska;
  • monitorowania i przestrzegania przpisów prawnych i innych, wymagań klienta oraz ustaleń wewnętrznych (korporacyjnych) w zakresie ochrony środowiska i bhp, które dotyczą naszej firmy;
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz awariom przemysłowym poprzez nadzór nad poszczególnymi procesami w zakresie działalności firmy;
  • dążenia do stałej poprawy warunków pracy poprzez okresową analizę i ocenę ryzyka zawodowego oraz informowanie o wypadkach przy pracy w innych przedsiębiorstwach;
  • ciągłego podnoszenia kwalifikacji załogi w celu ich świadomego działania na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • efektywnego i oszczędnego gospodarowania surowcami, mediami i odpadami przemysłowymi w tym zawierającymi materiały pirotechniczne;
  • zapewnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z naszym oddziaływaniem na środowisko i propagowaniem bezpiecznych zachowań wśród pracowników i społeczności lokalnej.

 

Zobowiązujemy wszystkich naszych pracowników do angażowania się na rzecz powyższych działań i dołożymy wszelkich starań aby zapewnić wystarczające środki do ich realizacji.

 

W imieniu Zarządu DSSE

Prezes Yasushi Hiramatsu