Udostępnij na:

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska są naszym priorytetem.

” Daicel przyczynia się do wzrostu i rozwoju społeczeństwa, angażując się w "Monozukuri” – tworzenie  nowej wartości we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, które jest przyjazne dla ludzi i środowiska ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, jakość i zgodność z wymaganiami.  

Misao Fudaba President i CEO, Daicel Corporation”

DSSE jako jedno z centrów produkcyjnych Grupy Daicel Corporation bierze aktywny udział w realizacji zamierzeń koncernowych i podejmuje kroki, aby zapewnić ciągłą poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa procesów oraz produktów, jak również bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Aby to osiągnąć zobowiązujemy się do:

  • systemowego zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy oraz ochroną środowiska, zgodniez wymaganiami norm OHSAS 18001:2007, PN-N 18001:2004 oraz ISO 14001:2015;
  • monitorowania i przestrzegania przpisów prawnych i innych, wymagań oraz ustaleń wewnętrznych (korporacyjnych) w zakresie ochrony środowiska i bhp, które dotyczą naszej firmy;
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz awariom przemysłowym poprzez nadzór nad poszczególnymi procesami w zakresie działalności firmy;
  • dążenia do stałej poprawy warunków pracy poprzez okresową analizę i ocenę ryzyka zawodowego oraz informowanie o wypadkach przy pracy w innych przedsiębiorstwach;
  • ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników w celu ich świadomego działania na rzecz poprawy ochrony środowiska w zakresie oddziaływania oferowanych wyrobów w dłuższym czasie;
  • efektywnego i oszczędnego gospodarowania surowcami, mediami i odpadami przemysłowymi w tym zawierającymi materiały pirotechniczne;
  • zapewnienia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ze stronami zainteresowanymi, związanej z wpływem firmy na środowisko i propagowaniem bezpiecznych zachowań;
  • poprawy środowiskowych efektów działalności firmy poprzez określenie znaczących aspektów środowiskowych z uwzględnieniem ryzyk i szans.

 Zobowiązujemy wszystkich naszych pracowników do angażowania się na rzecz powyższych działań i dołożymy wszelkich starań aby zapewnić wystarczające zasobydo ich realizacji.

W imieniu Zarządu DSSE

Prezes Yasushi Hiramatsu