Udostępnij na:

Polityka Jakości DSSE

Jakość jest naszym priorytetem.

Naszym celem jest osiągnięcie satysfakcji Klientów.

Zawsze dostarczamy inflatory wysokiej jakości, spełniające wymagania prawne oraz naszych Klientów.

Wysoki poziom jakości produktów osiągamy poprzez skuteczny system zarządzania jakością na wszystkich etapach procesu począwszy od wysokiej jakości części.

Każdy pracownik DSSE rozumie politykę oraz swoją rolę w systemie zarządzania jakością i wykonuje pracę w sposób spełniający wymagania tego systemu.

Ciągłe doskonalenie w systemie zarządzania jakością jest niezbędne do osiągnięcia naszego celu.

Od wszystkich pracowników DSSE oczekuje się uczestniczenia w doskonaleniu.

 

Zobowiązujemy wszystkich naszych pracowników do angażowania się na rzecz powyższych działań i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wystarczające zasoby.

 

W imieniu Zarządu DSSE Prezes Atsushi Hatomoto