Udostępnij na:

Polityka Jakości DSSE

 

 

1. Wizja DSSE:

Silny, niezawodny i rozpoznawalny dostawca innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa.

 

2. Misja DSSE dla wyrobów i bezpieczeństwa:

Zapewnienie produktów o najwyższej jakości i tworzenie najlepszych rozwiązań bezpieczeństwa dla społeczności i klientów.

 

3. Polityka jakości DSSE:

Naszym celem jest stać się numerem 1 wśród producentów napełniaczy do poduszek powietrznych.

Zawsze dostarczamy inflatory wysokiej jakości, spełniające wymagania prawne oraz naszych klientów.

Wysoki poziom jakości produktów osiągniemy poprzez skuteczny system zarządzania jakością na wszystkich etapach procesu począwszy od wysokiej jakości części.

Każdy pracownik DSSE rozumie politykę oraz swoją rolę w systemie zarządzania jakością i wykonuje pracę w sposób spełniający wymagania tego systemu.

Ciągłe doskonalenie w systemie zarządzania jakością jest niezbędne do osiągnięcia naszego celu.

Od wszystkich pracowników DSSE oczekuje się uczestniczenia w doskonaleniu.

 

4. Cele firmy:

Bezpieczeństwo: Wzmocnienie działań w zakresie bezpieczeństwa w celu osiągnięcia zerowej liczby wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Jakość: Osiągać satysfakcję klienta poprzez zapewnienie produktów najwyższej jakości na wszystkich etapach procesu począwszy od wysokiej jakości części.

Ludzie: Zmotywowani pracownicy do osiągania celów DSSE.

Rozwój: Wzmocnienie współpracy z partnerami biznesowymi.

Rentowność: Maksymalizacja zysku dzięki zwiększeniu przychodów i kontroli kosztów.

 

5. Nasze generalne zasady:

1. Nie tylko przestrzegamy wszystkich przepisów ustawowych, ale również zachowujemy wysokie standardy etyczne i zdrowy rozsądek.
2. Będziemy przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa jako dobrych obywateli korporacyjnych.
3. Oferujemy bezpieczne, wysokiej jakości produkty i usługi, które zaspokajają i zyskują zaufanie naszych klientów.
4. Będziemy przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnych, przestrzegając reguł międzynarodowych i prawodawstwa każdego kraju oraz przestrzegając lokalnych kultur i zwyczajów.
5. Będziemy chętnie i sprawiedliwie ujawniać wiarygodne informacje korporacyjne.
6. Prowadzimy uczciwy handel zgodnie z podstawowymi zasadami uczciwej i wolnej konkurencji.
7. Będziemy działać pozytywnie w celu zachowania środowiska naturalnego i zapewnienia bezpieczeństwa
8. Sprawnie zarządzamy zasobami i informacjami firmy.
9. Będziemy szanować różnorodność, osobowość i indywidualność każdego członka Grupy Daicel i utrzymać zdrowe i komfortowe środowisko pracy, wolne od dyskryminacji i nękania